बालबालिका पठन संस्कृति प्रवर्द्धनमा पुस्तकालयको भूमिका – निबन्ध

बालबालिका पठन संस्कृति प्रवर्द्धनमा पुस्तकालयको भूमिका – निबन्ध

पुस्तकालय भन्नाले उत्कृष्ट पुस्तक र लेखरचनाहरुको संग्रह भन्ने बुझिन्छ। अर्को अर्थमा पुस्तकालय भनेको पुस्तकहरुको संग्रह हो। त्यस्तै १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको इच्चा आकांक्षा र चाहाना…